Home

Beschermingswerken en hervegetatie

Werken aan waterlopen, bufferbekkens, taluds, hydroseeding, hydraulisch bezaaien, inzaaien groendaken…

 

Houten elementen voor teen- en talludversterking in robinia

Ronde palen of perkoenpalen

Vierkante palen

Houten matten of vlechtmatten

Kantplanken

Kespen

 

Biodegradeerbare geotextielen

Erosiewerende, biodegradeerbare geotextielen en matrassen, kokosnetten van type 4 (bis), type 6 (bis) of type 7&8 (bis)

Biorollen Bioblokken

Lijnvormige biodegradeerbare elementen, oeverrollen

Prefab grachtelementen in robinia (acacia)

Prefab grachtbeschoeiing klasse 1-2

NATUR bvba

 

Inakker 25/4

3550 Heusden-Zolder

Tom Pauli: +32 (0) 474 45 41 72

info@naturbvba.be